УСЛУГИ

ИНТЕРИОР

Идеен проект

 • Aрхитектурно заснемане
 • Концептуално разпределение
 • Фотореалистични визуализации
 • Виртуална разходка в 3D модела

Технически проект

Техническа документация, включваща необходимите чертежи за всички подизпълнители:

 • Планове за разрушителни дейности
 • Схема изграждане на нови стени,
 • Чертежи за обработка на стени
 • Планове с настилки
 • План софити (планове на тавана)
 • Електро схема (силотокова и слаботокова)
 • ВиК и ОВиК схеми
 • Интериорни разгъвки
 • Подробни чертежи на всикчи мебели по поръчка
 • Характерни детайли
 • Спецификации на врати
 • Общи количествени сметки
 • Спецификация на подвижна мебел (всички заложени мебели, осветителни тела, гранитогреси и други)

Авторски надзор и мениджмънт

Техническа документация, включваща необходимите чертежи за всички подизпълнители:

 • Предложения за подизпълнители
 • Строително-ремонтни дейности (довършителни работи)
 • Изработване на корпусна мебел (мебели по поръчка)
 • Подбор на ценови оферти за цялостно изпълнение
 • Сглобяване на цялостен бюджет
 • Организация на поръчки
 • Координация на доставки
 • Комуникация с подизпълнители
 • Посещение на магазини и търговки вериги за
 • Организиране на поръчки;
 • Ревизия на чертежи (при необходимост)
 • Редовни посещения на обекта

АРХИТЕКТУРА

Предпроектно проучване

 • Анализ на изходната информация
 • Проучване на възможностите на терена
 • Проучване на допустимите застроителни рамки
 • Предложение за функционално разпределение
 • Обемно-пространствено решение
 • Фотореалистични визуализации

Други дейности

 • Дигитализиране на строителни книжа
 • Изграждане на 3D модел на съществуващи сгради или други сгради според техните чертежи
 • Фасадно оформление на съществуващи сгради или други сгради според техните чертежи
 • Фотореалистични визуализации

Идеен и технически проект на еднофамилни къщи, многофамилни сгради, обществени сгради и други

Проектиране, като се включват всички етапи на инвестиционните проекти:

1. Концепция (Ескизен проект)
2. Идеен проект
3. Технически проект

В Идейната фаза детайлно се разработват: функционално разпределение, обемно-пространствено решение и идейни архитектурни чертежи:
 • ситуация
 • разпределения
 • 3D модел на сградата
 • 3D фотореалистични визуализации
 • разрези
 • фасади
Техническа фаза (за получаване на разрешение за строеж):
 • цялостен технически проект по част архитектура
 • съгласуване с всички необходими специалности
 • технически спецификации
 • количествени сметки
Авторски надзор:
 • Подготвяне на строителните книжа и комуникация с подизпълнители/ строители
 • Извършват се регулярни посещения на строителния обект
 • Правят се консултации при възникнали въпроси

Други дейности

 • Дигитализиране на строителни книжа
 • Изграждане на 3D модел на съществуващи сгради или други сгради според техните чертежи
 • Фасадно оформление на съществуващи сгради или други сгради според техните чертежи
 • Фотореалистични визуализации